Manifest

Een ideale partij heft zichzelf op.

Het huidige staatsbestel is eerder een aristocratie dan een democratie. Dit is geen nieuw inzicht, de wetenschap en een enkele journalist weten dit al jaren. Een innige omhelzing van politiek en media verlamt het land en vervreemdt de burger van de politiek. En omgekeerd.

Het is tijd voor de lotingsdemocratie.

Burgers worden door het lot aangewezen om voor korte of langere tijd een politieke functie te vervullen. Vergelijk het met juryrechtspraak. En zeg niet dat de burger incompetent is, er zijn vele voorbeelden dat de lotingsdemocratie werkt. En de burger emancipeert. En zijn empathisch vermogen groeit. Partijen worden overbodig. Verkiezingskoorts en lobbywerk verdwijnen als sneeuw voor de zon. De idealist droomt van een betere wereld, de radicaal wil het morgen forceren, de realist voert de lotingsdemocratie geleidelijk in van lokaal naar europees nivo. Lees hier meer.

Het is tijd voor de republiek Europa.

Door Domie at nl.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3260336

Europa zelf wordt een republiek van gelijkwaardige regio’s met een grote mate van autonomie. Ook al geen nieuw idee, alleen moeten dan naast de politieke partijen ook de natiestaten verdwijnen. Dezelfde staten die democratische vernieuwingen in de EU in de weg staan. Republiek Europa regelt handel, milieu, defensie, energie op europese schaal en laat lokale zaken aan de regio’s. Er zijn geen grote landen meer en de republiek beschermt het algemeen belang. Zie onze links.

Het is tijd voor het basisinkomen.

https://www.ubie.org/

Dit laatste niet nieuwe idee geeft de burger zijn waardigheid terug en beschermt hem of haar tegen robotisering. Het huidig sociaal stelsel drukt de uitkeringsgerechtigde in een slachtofferrol en de welzijnsindustrie verspilt geld aan nutteloze controles en werkgelegenheidsprojectjes. Robots kunnen de mens van saai en overbodig werk bevrijden, maar in het huidig economisch model komen de baten van de robotisering naar verwachting eenzijdig bij een zeer klein deel van de bevolking terecht. Het basisinkomen gaat deze ongelijkheid tegen. En voorkomt bovendien onnodige inmenging van de overheid in de privacy van de burger. Kijk hier voor meer informatie.

Het is tijd voor de Ideale Partij.

Het bovenstaande vereist een lange adem. De Ideale Partij zal het huidig stelsel langzaam maar zeker hervormen, tot ze overbodig wordt. Maar je kunt lid worden van de Ideale Partij.

RIP

Dan is het tijd voor de opheffing van de Ideale Partij.